Vilkår og betingelser

Hei og velkommen til Albert!

Dette er våre vilkår for bruk. Du kan også finne informasjonskapsler og personvernregler i separate lenker inne på nettsiden. Det er viktig at du leser dette dokumentet nøye, da det beskriver dine rettigheter, men også en rekke forpliktelser du har som bruker. I personvernreglene våre beskriver vi også hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva vi gjør for å beskytte dem og hvor du kan henvende deg hvis du har spørsmål om vår personopplysningsbehandling. Takk for at du har valgt å bruke tjenesten vår!

Vilkår

Disse bruksvilkårene inkludert personvern og informasjonskapsler nedenfor (”Vilkårene”) er opprettet av eEducation Albert AB, org. Nr. 559020-9093, ("Albert" eller "vi / oss / vår"). Vilkårene gjelder deg som privatperson eller juridisk person ("Kunden" eller "du / du / din") som (i) registrert deg som bruker på Alberts tjeneste, og / eller i noen av Alberts applikasjoner (til sammen "Tjenesten"), eller (ii) inngått en egen abonnementsavtale for bruk av tjenesten. Vilkårene og eventuell separat abonnementsavtale utgjør sammen avtalen ("Avtalen") inngått mellom Kunden og Albert.

For brukere under 18 år:

Hvis du som kunde er under 18 år, må både du og din verge samtykke til disse vilkårene på dine vegne. Ved å akseptere disse vilkårene bekrefter du at du er ansvarsperson for en kunde under 18 år og at du gir ditt samtykke til at avtalen er inngått mellom Albert og kunden. Albert forbeholder seg retten til å kontakte depotmottakeren for å bekrefte at gyldig samtykke er gitt.

TJENESTEN & BETALNING

Tjenesten

Tjenesten refererer til Alberts digitale lærertjeneste, inkludert all funksjonalitet, alt grensesnitt og alt innhold (inkludert all tekst og musikk, alle bilder og videoer, og all underliggende data og programvare) som Albert stiller til rådighet fra tid til annen gjennom tjenesten på nettsteder og i forskjellige applikasjoner. Noen deler av tjenesten kan fra tid til annen leveres gratis. Andre deler av tjenesten må du betale for før du kan bruke dem. De delene av tjenesten som bare kan nås etter betaling kalles "betalingstjeneste". De delene av tjenesten som ikke krever betaling kalles "gratis tjenester". Du kan lese mer om tjenesten ved å gå til vår hjemmeside www.heialbert.no

Tjenesten

Albert forbeholder seg retten til å endre og oppdatere tjenesten når som helst, noe som betyr at for eksempel tjenestens innhold, struktur, funksjonalitet og søkesystem kan bli endret over tid.Hvis en endring av tjenesten ikke er blitt varslet av Albert minst en (1) måned på forhånd, og den ødelegger din bruk av tjenesten vesentlig (f.eks. Hvis undervisningsmaterialet ditt er fullstendig fjernet fra tjenesten), har du rett til å si opp avtalen. Hvis du bruker betalingstjenesten, kan du i dette tilfellet også kreve tilbakebetaling av allerede betalt abonnementsgebyr opp til et fornuftig beløp som tilsvarer det som gjenstår av den gjeldende abonnementsperioden. Du kan bare kreve refusjon hvis du også sier opp avtalen (se fjerde avsnitt nedenfor om hvordan dette gjøres). Hvis du fortsetter å bruke tjenesten etter at en endring er gjort, vil det antas at du har akseptert endringen. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, samtykker du til at du ikke kan kreve noe ansvar eller fremsette krav mot Albert på grunn av at Tjenesten er endret på den måten som er beskrevet ovenfor.

Koder og andre forhåndsbetalte tilbud

Fra tid til annen kan koder, gavekort, forhåndsbetalte tilbud og andre lignende tilbud som gir tilgang til betalingstjenesten (heretter koder) bli levert eller solgt av eller på vegne av Albert. Hvis du bruker en kode for å få tilgang til betalingstjenesten, er du kanskje klar over at spesielle betingelser gjelder koden, som også kan inkludere vilkår for din tilgang til tjenesten. Du samtykker herved til å overholde alle slike spesielle vilkår, som vil bli ansett som en del av avtalen mellom deg og Albert.

Prøveabonnement

Fra tid til annen kan vi eller andre på våre vegne tilby prøve-og-feil-versjoner av betalingstjenesten i et spesifikt tidsrom, uten krav om betaling eller til redusert pris (et "Prøveabonnement"). Formålet med et prøveabonnement er at brukere skal kunne teste betalingstjenesten, eller deler av den, i en begrenset periode for å danne seg en idé om tjenesten. Albert forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avgrense prøveabonnementene og til å trekke tilbake eller endre et prøveabonnement når som helst uten varsel og uten ansvar, i den utstrekning det er tillatt i gjeldende lov.For noen prøveabonnement vil vi kreve at du registrerer betalingsdetaljene dine for å starte prøveabonnementet. Når et slikt prøveabonnement utløper kan det hende at vi automatisk begynner å belaste deg for gjeldende abonnement fra den første dagen etter avsluttet prøveperiode, på gjentatt månedlig basis. Ved å registrere betalingsdetaljene dine i forbindelse med starten på prøveabonnementet, samtykker du til at vi belaster deg dette gebyret ved å bruke nevnte betalingsinformasjon. Hvis du ikke ønsker gebyret, må du avbryte det nåværende betalte abonnementet via kontos abonnementsside eller avbryte kontoen din før prøveabonnementet utløper. Dette kan gjøres tidligst 48 timer etter at kontoen er opprettet. Hvis du fremdeles ikke ønsker å bli belastet på en gjentatt månedlig basis, må du avbryte det nåværende betalte abonnementet via kontos abonnementsside eller stenge kontoen din før den gjeldende betalingsperioden er utløpt. Oppsigelse kan bare gjøres ved å logge på Mine sider med påloggingsdetaljer sendt via e-post ved opprettelse av kontoen, eller etterpå av Albert kundesupport. Albert kan ikke garantere eller bekrefte oppsigelse bare ved å sende e-post til kunden eller ved å sende en annen forespørsel.Betalte abonnement kan ikke kanselleres før perioden du allerede har betalt for er utløpt.Prøv tjenesten Albert og få trådløse bluetooth-hodetelefoner fra Urbanears, modellen Plattan 2 Bluetooth, til en verdi av 795 NOK. Velg mellom seks forskjellige farger, med forbehold for utsolgte modeller. Kampanjen gjelder bare nye medlemmer som registrerer seg på www.heialbert.no t.o.m. 29.09.2021. Tilbudet kan benyttes maks én gang per husstand. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. Informasjon om hvordan du får hodetelefonene levert blir sendt direkte til den e-postadressen du oppga ved registrering av medlemskapet. Bestilling av hodetelefoner skjer på www.urbanears.com/no/en/. Fraktkostnader på 9 NOK kommer i tillegg. Når du bruker angreretten, må du vise bevis på at hodetelefonene er sendt tilbake for refusjon. Du belastes normal pris etter valgt medlemskap ved registrering, deretter hver måned uten bindingstid.

LISENS OG DINE RETTIGHETER SOM BRUKER

Immateriella rettigheter

Tjenesten og alle immaterielle rettigheter som tilskrives den, tilhører Albert og/eller Alberts lisensgiver. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til Kunden i henhold til Avtalen, er forbeholdt Albert. Avtalen medfører altså ikke at noen immateriell rettighet eller deler av en slik rettighet, utover bruksretten spesifisert i Avtalen, overføres til Kunden. Dette innebærer også at du ikke har rett til å analysere, undersøke, modifisere, kopiere, distribuere, selge eller på noen annen immateriell relevant måte avhende Tjenesten, annet enn (i) det som følger av denne Avtalen eller obligatorisk gjeldende lov, eller (ii) hvis du har mottatt Alberts skriftlige forhåndsgodkjenning til slik avhending.

Lisensavtale

Albert gir herved en ikke-eksklusiv rett til deg for bruk av Tjenesten i løpet av avtaleperioden (se punkt 4 nedenfor om avtaleperioden) under betingelsene angitt i denne avtalen og med de rettigheter og begrensninger som følger aktivering av betalingstjenesten eller bruk av gratistjenesten. Lisensen gis til en bestemt navngitt person, eller til et visst antall brukere, i samsvar med det som er avtalt i en egen abonnementsavtale eller ved Kundens registrering. Følgende vilkår gjelder også for private eller juridiske personer:

A) Privatperson

Brukere med privat abonnement har rett til å anvende Tjenesten til individuelt bruk. Hver brukerkonto er personlig og kan ikke deles med andre. Tilgang til Tjenesten oppnås når registreringen er fullført og vilkårene er akseptert. Tjenesten anses som levert når Kunden har tilgang til Tjenesten etter at registreringen er fullført og Vilkårene er akseptert.

B) Juridisk person

Brukere med abonnement gjennom en juridisk enhet har rett til bruk av Tjenesten for antallet brukere som er enige om å signere en abonnementsavtale. Kunden er ansvarlig overfor Albert for å sikre at brukerne overholder denne avtalen. Tilgang til tjenesten oppnås når registreringen er fullført, Vilkårene er akseptert og nødvendig informasjon for tilgang til Tjenesten er mottatt av en kontaktperson via e-post, utpekt på vegne av kunden. Nødvendig informasjon for tilgang til Tjenesten sendes så snart kontaktinformasjon er gitt av Kunden og registrert av Albert. Tjenesten anses å være levert når detaljer for tilgang til Tjenesten er sendt til Kunden.

Bruk av Tjenesten på skolen

Innhold som pedagogikk, hint, eksempler, tekst, bilder og filmmateriale levert av Tjenesten og produsert av Albert kan brukes fritt på skoler som er Kunder, og som betaler for lisenser per elev og per lærer basert på antall elever og lærere ved begynnelsen av studieåret eller når en avtale ble inngått om bruk av Tjenesten. Dette betyr at lærere som er registrert hos Tjenesten, kan skrive ut og kopiere materiale til bruk i klassen, og at elevene kan bruke materiale fra Tjenesten i gruppearbeid og skolerapporter.

Brukerinnhold

Du beholder eierskap og immaterielle rettigheter til alt innhold du oppretter ved bruk av Tjenesten og all tilbakemelding du ellers gir Albert ("Brukerinnhold"), men ved å inngå denne Avtalen gir du Albert en ubegrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke slikt innhold med hensikt om å videreutvikle og markedsføre Tjenesten, inkludert retten til å endre Brukerinnholdet og underlisensiere det til en tredjepart. Du erkjenner og samtykker til at denne lisensen vil fortsette selv om avtalen blir sagt opp, uavhengig av årsaken til oppsigelse.

AVTALETID, OPPSIGELSE OG AVSLUTNING

Avtaletid og oppsigelse uten særskilt anledning

Denne Avtalen er gyldig inntil den blir sagt opp av deg eller Albert. Både du og Albert har rett til å avslutte Avtalen og din bruk av Tjenesten når som helst og uten særskilt grunn. Se kontoens abonnementsside eller avslutt kontoen din før gjeldende betalingsperiode er utløpt. Oppsigelse kan kun gjøres ved å logge inn på Mine Sider med påloggingsdetaljer sendt via e-post ved registrering av en konto, eller i ettertid av Alberts kundesupport. Albert kan ikke garantere eller bekrefte oppsigelse om du som kunde sender e-post, eller via en annen kanal forespør oppsigelse.I dette tilfellet, hvis du bruker Betalingstjenesten, utløper Avtalen og din rett til å bruke Tjenesten når den pågående betalte abonnementsperioden utløper. Hvis du bruker Gratistjenesten, opphører Avtalen og din rett til å bruke Tjenesten umiddelbart.

Oppsigelse på grunn av kontraktsbrudd

Albert har rett til å si opp denne Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom Kunden bryter Avtalen i vesentlig henseende. Du samtykker og erkjenner at du kan bli erstatningsansvarlig for Albert for eventuelle skader påført Albert som følge av kontraktsbrudd, f.eks. hvis du disponerer Tjenesten i strid med lisensvilkårene i punkt 3 ovenfor eller lar andre få uautorisert tilgang til Tjenesten.

Midlertidig avslutning av Tjenesten

Albert kan midlertidig begrense eller stenge av din tilgang til Tjenesten fra tid til annen. Dette kan f.eks. skyldes at Albert har utført vedlikehold på Tjenesten. Albert har også rett til å blokkere din tilgang til Tjenesten hvis du har, eller Albert har rimelig grunn til å mistenke at du har brukt Tjenesten, dens innhold eller Alberts immaterielle rettigheter i strid med disse Vilkårene, eller at du på annen måte har brutt Avtalen. Hvis du ikke betaler abonnementsavgiften i tide, har Albert også rett til å sperre din tilgang til Betalingstjenesten, eller erstatte den med Gratistjenesten inntil betalingen er utført.

Ingen erstatning

Om du eller Albert sier opp Avtalen, eller hvis Albert avbryter din tilgang til Tjenesten som angitt ovenfor, godtar du at Albert, i størst mulig grad tillatt innenfor gjeldende lov, ikke har noe ansvar eller plikt overfor deg og at Albert ikke vil tilbakebetale eventuelle beløp du allerede har betalt, bortsett fra i tilfellene spesifisert i punkt 2.2 ovenfor.

Mer informasjon om oppsigelse

Hvis du trenger mer informasjon om hvordan du kan kansellere kontoen din hos Tjenesten, kan du kontakte oss via vår kundeservice på support@heialbert.no. Abonnementer kanselleres kun via Mine Sider. Hvis du som kunde ikke har innloggingsdetaljer, kan du be om dem gjennom e-post til support@heialbert.no

Alberts kundesupport administrerer ikke abonnementsoppsigelse manuelt. Oppsigelse kan kun gjøres ved å logge på Mine Sider med påloggingsdetaljer sendt via e-post når du registrerer en konto, eller i ettertid av Alberts kundesupport. Merk: En konto med tilhørende abonnement lukkes ikke bare ved å sende en slik forespørsel via kunde, e-post eller annen kanal.

ANGRERETT

I henhold til loven (SFS 2005:59) om distanseavtaler og avtaler utenfor forretningslokaler, har du angrerett i 14 dager etter dagen da kontrakten for abonnementet ble inngått. Hvis Kunden ønsker å utøve angreretten innen denne tidsrammen, kan Kunden si opp sitt abonnement under Min Profil og Betalinger.

AVTALE OG OVERFØRING

Kunden har ikke rett, uten Alberts samtykke, til å overdra eller overføre sine rettigheter eller plikter i henhold til Avtalen. Albert har rett til å tildele avtalene eller deler av dem, og Albert har rett til å delegere noen eller alle av sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Du kan ikke overdra Avtalen eller en del av dem, eller overføre eller underlisensiere rettighetene dine under Avtalen til noen tredjepart.

ANVENDING OG ANSVAR

Kunden kan ikke bruke tjenesten i strid med Avtalen eller i strid med gjeldende lover og regler.Kunden forplikter seg til ikke å oppgi brukernavn og passord til noen uautorisert person, samt å sikre at dokumenter som brukernavn og passord for tjenesten blir lagret på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal umiddelbart varsle Albert hvis det kan fryktes at uvedkommende har blitt informert om Kundens passord, eller på annen måte har uautorisert tilgang til Kundens konto. I tilfelle Albert finner ut at Kundens brukernavn og passord misbrukes, har Albert rett til å tildele kunden et nytt brukernavn og passord.

SUPPORT

Albert yter support for Tjenesten via e-post, og vi prøver alltid å svare innen 48 timer, selv om vi ikke alltid kan garantere at du vil motta svar innen denne tiden. Support skjer via support@heialbert.no. Alberts support utfører ikke manuell avslutning av abonnement for brukere, men hjelper selvfølgelig med instruksjoner og veiledning. Avslutning kan kun gjøres via Mine Sider. Hvis du ikke har innloggingsdetaljene dine, bør du be om dem via support@heialbert.no.

MELDINGER

Meldinger fra Albert til Kunden sendt til e-postadressen som spesifisert av Kunden og/eller til Kundens oppgitte mobilnummer, skal anses å ha nådd Kunden en dag etter at meldingen ble sendt. Det er ditt ansvar å varsle Albert hvis du skulle bytte kontaktinformasjon og Albert har rett til å stole på at kontaktinformasjonen du til enhver tid har registrert hos Albert er riktig.

ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING

Albert garanterer at Albert har rett til å lisensiere Tjenesten under disse Vilkårene.Albert påtar seg ikke noe ansvar for feil eller mangler i innholdet i Tjenesten eller i dets tilgjengelighet, og du bekrefter at du forstår at ingen programvare eller digital tjeneste er helt feilfri og at feil kan forekomme i Tjenesten. Albert er heller ikke ansvarlig for skader, enten om de er direkte eller indirekte, forårsaket eller oppstått som følge av bruk av Tjenesten, inkludert skader som oppstår som resultat av at Tjenesten ikke kan brukes på den påtenkte måten, f.eks. når Tjenesten midlertidig er nede eller påvirkes av forstyrrelser.

ENDREDE VILKÅR

Albert forbeholder seg retten til å endre Vilkårene fra tid til annen. Varsel om endring vil bli kunngjort på Tjenestens nettsted senest 14 dager før endringen trer i kraft, og kan bli varslet til kunden via spesifisert kontaktinformasjon på angitt adresse innen samme tidsrom. Endringer er bindende for kunden, med mindre endringen med rimelighet kan anses som en betydelig ulempe for kunden, og man skal varsle Albert om øyeblikkelig avslutning av Tjenesten senest 7 dager etter mottatt varsel om en kommende endring. Avtalen utløper så snart Albert mottar varsel om oppsigelse.

GJELDENDE LOV OG TVISTELØSNING

Tvister som oppstår som følge av denne avtalen mellom Albert og Kunden skal avgjøres av den svenske domstolen med anvendelse av svensk lov.

Hvis du er en forbruker og har kommentarer eller klager på Tjenesten, kan du også kontakte Forbrukertilsynet. Du finner mer informasjon om Forbrukertilsynet på www.forbrukertilsynet.no. Du kan også kontakte Forbrukertilsynet gjennom kontaktinformasjonen nedenfor.

ForbrukertilsynetPostadress: Sandakerveien 138, 0484 OsloTelefon: 23 400 600

Epost: post@forbrukertilsynet.no

KONTAKT OSS

eEducation Albert AB (559020-9093)

E-post: support@heialbert.no

Webb: heialbert.no

Post- och besöksadress: Polhemsplatsen 5 - 7, 411 03 Göteborg, Sweden