Personvernserklæring

Personvern

eEducation Albert AB, org. Nr. 559020-9093 vil verne om ditt privatliv. Vi er derfor nøye med å samle inn informasjon som kan knyttes til din person (såkalte personopplysninger). Samtidig vil vi gi deg tilgang til Albert og gi deg mulighet til å lagre aktivitetene dine, så du kan se fremgangen din.


Hvilken informasjon samler vi inn?

Når du registrerer din brukerkonto ber vi om telefonnummer eller e-post. Vi samler ikke personnummer eller sensitiv personlig informasjon.

Du har muligheten til å laste opp et bilde av brukerprofilen din, men det er helt valgfritt. Du trenger ikke laste opp noe bilde i det hele tatt, og hvis du velger å laste opp et bilde, kan du velge om det er et bilde som representerer deg eller noe annet. Du er imidlertid ansvarlig for retten til å laste opp bildet du bruker. Du har også muligheten til å oppgi navnet ditt, helt frivillig, slik at vi kan gi deg en mer skreddersydd brukeropplevelse.

Når du registrerer kontoen din, sender du betalingskortdetaljer eller kredittkortinformasjon til vår betalingsleverandør Stripe (Stripe, Inc.) gjennom brukergrensesnittet vårt. Stripe har et personlig dataansvar for deg som bruker for disse personopplysningene.

Når du bruker tjenesten vår, lagrer vi interaksjonen din med Albert, inkludert besøkte og løste øvelser. Vi gjør dette for å dokumentere din fremgang, tilpasse innholdet til det vanskelighetsnivået som er best for deg, og for å starte tjenesten på samme sted som du fullførte den siste økten på et senere tidspunkt.


Hvordan bruker vi personopplysningene vi samler inn?

Vi bruker telefonnummer eller e-post for å opprette en brukerkonto slik at du kan logge inn og lagre aktivitetene dine. Vi kan også bruke informasjon generert i brukerprofilen i samlet form for å forbedre tjenesten vår. Vi ønsker også å kunne kontakte deg med tilbud fra oss som vi tror er av interesse for deg.

Vi bruker moderne og kryptert informasjonsteknologi, og vi har rutiner for å sikre personvern.


Hvordan lagrer vi personopplysningene vi samler inn?

Vi lagrer dine personopplysninger i forskjellige skytjenester i og utenfor EU / EØS-området.

Vi tilstreber å bare behandle personopplysninger innen EU eller innenfor EØS. I noen tilfeller ser det ut til at våre egne eller våre partnere har sine servere utenfor EU eller EØS. I slike tilfeller setter vi i gang prosesser for å inngå spesielle avtaler om tilgang til personopplysninger som er tilpasset behandling utenfor EU eller EØS.

Uansett hvor dine personopplysninger blir behandlet, tar vi forhåndsregler for å sikre at dine personopplysninger ikke blir brukt til andre formål enn det som er avtalt.


Hvor lenge lagrer vi personopplysningene vi samler inn?

Vi lagrer personopplysningene så lenge du bruker Albert og i to år etter avsluttet abonnement. Med denne informasjonen kan vi sende målrettede tilbud til deg som har brukt tjenesten vår tidligere, og vi kan hente inn tilbakemeldinger. Hvis det kreves av loven, kan det hende vi må lagre viss informasjon i en lengre periode, og vi kan også lagre informasjon hvis det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg (i disse tilfellene er vår behandling av dine personopplysninger ikke basert på samtykke, og da det kan heller ikke trekkes tilbake).

Tredjepartsdata, personopplysninger

I enkelte tilfeller hender det at vi deler informasjon med partnerne våre som yter tjenester for oss, såkalte tredjepartsdata. Dette kan inkludere tjenester som dataanalyse, markedsføringstjenester, e-post og lagringstjenester, kundestøtte, betalingstjenester og tjenester som behandler og administrerer forbrukerundersøkelser.


Overføring av personopplysninger

I tilfelle vi overfører dine personopplysninger utenfor EU / EØS, gjør vi det bare under EUs standardkontraklausuler eller i tilfelle av USA, til selskaper som er selvsertifisert under Privacy Shield.


Dine rettigheter

Du har rett til å finne ut hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hvis noe informasjon er uriktig har du rett til å be om at de blir rettet. Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke, men bare for den delen av vår behandling som er basert på samtykke. I så fall sletter vi brukerkontoen din. Du har følgende rettigheter, med forbehold om begrensningene som stilles i gjeldende lov:


Du har rett til å motta et såkalt registerekstrakt.

Vi er alltid åpne og transparente med hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvis du ønsker å få et dypere innblikk i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du be om tilgang til dataene.


Begrensningsrett

Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset.


Rett til å ytre innvendinger mot bestemt type behandling.

Du har alltid rett til å unnslippe markedsføring og å innvende mot all behandling av personopplysninger basert på en såkalt balanse av interesser.


Rett til dataportabilitet.

Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert enten på ditt samtykke eller utførelsen av en avtale med deg, har du rett til å be om at dataene som er relatert til deg og som du har sendt til oss, blir overført til en annen personopplysningsansvarlig (såkalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan automatiseres.


Rett til å slette.

I noen tilfeller har du rett til å slette personopplysningene dine, f.eks. hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for.


Rett til korreksjon.

Du har rett til å få uriktig personlig informasjon om deg rettet. Avhengig av formålet med behandlingen har du også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du sende en henvendelse til support@heialbert.no. Når du sender inn en slik forespørsel, må du identifisere deg ved å sende inn en kopi av enten førerkortet, passet, ID-kortet ditt eller annen dokumentasjon som beviser din identitet.

For spørsmål om dine rettigheter, vennligst kontakt oss på e-postadressen nedenfor.

Du kan også lese mer på Datatilsynets hjemmeside.


Kontakt

Hvis du har spørsmål om personvernreglene våre eller hvordan vi håndterer personvernproblemer, er du alltid velkommen til å kontakte oss på følgende e-postadresse: support@heialbert.no.