Tre tips som styrker selvtilliten til barnet ditt

5 min

Mangel på konsentrasjon, utholdenhet og motivasjon behøver ikke å handle om at barnet ikke «liker» matte. Lav selvtillit kan ofte være grunnen til at barn har problemer med å prestere på skolen. Dette kan du som forelder gjøre for å endre på det.

Forsvinner barnets evne til konsentrasjon i samme sekund som dere åpner matteboken hjemme? I stedet for å mase eller komme med bestikkelser kan det være verdt å legge om taktikken og finne ut hvorfor det butter imot. Hvis barnet ikke har reelle vanskeligheter med å forstå tall, kan det være verdt å undersøke om problemet i stedet bunner i selvtilliten.

Ifølge barnepsykolog og ph.d. Terri Apter ved Cambridge University er nemlig både mangel på motivasjon og utholdenhet samt vanskeligheter med konsentrasjonen tegn på lav selvtillit. Hvis barnet ikke stoler på egne evner, ser det heller ingen vits i å prøve, av frykt for å mislykkes. Likeledes er det vanskelig for barn med lav selvtillit å stille spørsmål – de tviler på om noen hører dem.

Så hvordan kan du som forelder styrke barnets selvtillit?

Kjærlighet og trygghet

Grunnlaget for en god selvtillit er god selvfølelse. Og den skapes i sin tur av trygghet og kjærlighet. Sørg for at barnet ditt føler seg elsket hver dag, øs på med klemmer og gi det tid og din fulle oppmerksomhet. Det anbefales å sette av minst 15 minutter hver dag på forholdet deres (legg mobilen i et annet rom). Husk å vise kjærlighet i situasjoner der barnet bare «er» – slik bygger du en selvfølelse som ikke er knyttet til prestasjon.

Legg listen i forhold til barnets evner

Barn utvikles i ulik takt. Du som forelder har et stort ansvar for å være smidig, så du kan stille krav som stemmer overens med barnets kunnskapsnivå. Dette styrker igjen selvtilliten.

Hvis det føles vanskelig å tilpasse mattehjelpen etter barnets evner, kan dere få hjelp av Albert. Appen høyner vanskelighetsnivået i takt med at barnet klarer matteøvelsene, så på den måten er følelsen av å lykkes alltid til stede.

Lek frem selvtilliten

Minst like viktig som å tilpasse utfordringene etter barnets evner er det å bygge dem inn i leken. Opp til tiårsalderen er leken et av barnets viktigste verktøy for å utvikle seg og forstå omgivelsene sine. Hvis du vil at barnet ditt skal forbinde matematikken med noe lystbetont, er det derfor en god idé å gjøre tall til en del av leken. Lek butikk og øv på å ta riktig betalt, lek tog og still opp riktig antall stoler til kosedyrene eller la barnet leke frem kunnskapen sammen med Albert Junior. Her er matteøvelsene designet til å minne om spill med mye glede og positiv forsterkning under læringsprosessen.

Kom i gang allerede i dag!