Hvorfor må vi lære matte?

2 min

Mange mener at mye av matematikken de lærte på skolen, viser seg senere i livet å ha vært unødvendig. En av grunnene til at det kan virke sånn, er kanskje at vi har mislyktes med å forklare nytten av matematikk til skoleelever.

Hvis man som forelder opplever at matten man lærer som barn, ikke kan brukes til noe, blir det vanskelig å motivere barnet sitt til å gjøre matte. Vi minner derfor om alt det positive som matematikk fører med seg:

Trener hjernen

Matte trener hjernen og gjør en bedre på problemløsing, analyse, logikk med mer. Barn som gjør matte, får altså ferdigheter som de kommer til å ha nytte av i fremtiden, uansett yrkesvalg.

Forbedrer hukommelsen

Matte forbedrer arbeidshukommelsen vår og letter annen læring, som språklæring, leseferdigheter og problemløsing.

Øker kreativiteten

Å utforske matematikken og oppdage kreative problemløsninger kan føre til nye ideer og legger grunnlaget for innovasjon.

Letter hverdagen

Alle trenger å kunne regne og utføre hverdagsmatematikk, for eksempel for å skjøtte ens privatøkonomi, som innebærer alt fra å handle i matbutikken til å regne ut renten på lån.

Åpner opp for flere jobber

Mange forskjellige jobber krever gode mattekunnskaper – for eksempel snekkere, systemutviklere, apotekere, økonomer og selvstendige næringsdrivende. Med et godt grunnlag har barnet bedre forutsetninger for å lykkes med mer avansert matematikk senere.

Kom i gang allerede i dag!