Hvordan skaper man et godt miljø for læring?

5 min

For å kunne øve på matematikk hjemme kreves det et godt leksemiljø. Det kan dog være vanskelig å få til, da det alltid er mye som konkurrerer om barnets oppmerksomhet. Her er fire ting å tenke på for å skape et godt leksemiljø:

Stille og rolige omgivelser

Det er viktig at rommet barnet sitter i, er stille og rolig. Ellers fungerer ikke arbeidshjernen som den skal, siden den ikke får jobbe i fred. Kanskje har dere et rom der barnet kan sitte i fred og øve? Hvis barnet vil sitte alene, er det fint om du kikker inn av og til, så du viser din støtte og at du er tilgjengelig i tilfelle barnet har spørsmål.

Viktig med godt lys

Sørg for at lyset i rommet er godt. Slitne øyne på grunn av dårlig lys påvirker konsentrasjonsevnen negativt og forverrer dermed utholdenheten. Dessuten kan det være skadelig for øynene hvis de anstrenges i dårlig lys over lengre tid. Vi vil hverken at barnet skal sovne eller skade øynene når det leser!

Fjern unødvendige distraksjoner

Slå av TV-apparater og annet som kan tiltrekke seg oppmerksomheten. Leker og andre typer spill må vente. Det beste tipset er å flytte det som lar seg flytte, til et annet rom. Dermed er de ikke en konstant distraksjon, og barnet kan fokusere på leksene i stedet.

Papir og penn

En siste ting å tenke på er å ha papir og penn i nærheten, så barnet kan skrive ned tanker og utregninger ved behov. Under læringsprosessen er det bra å bruke flere sanser. Ved å skrive ned tanker eller tenke høyt brukes både muskelminnet og synet.

Lykke til!

Kom i gang allerede i dag!