Gi jenter bedre selvtillit i matte

4 min

Det er flere menn enn kvinner som søker seg til tekniske yrker. Og den viktigste grunnen er at jenter rett og slett tror at de ikke er gode nok i matte. Men dette kan vi faktisk endre på.


Bare ca. 30 % av dem som begynner på ingeniørutdanning på høyskolen i Sverige, er kvinner. Men nesten 90 % av både jenter og gutter i femte klasse sier at de er interessert i matematikk og teknologi. Ser man på de høyere trinnene i grunnskolen, så er 70 % av guttene og 40 % av jentene interessert. Hvorfor går jentenes interesse for matematikk og teknologi ned? Og hva innebærer det for dem og for samfunnet ellers?

Ifølge leder for Sveriges Ingeniører Ulrika Lindstrand behandles jenter og gutter forskjellig når man snakker om matematikkprestasjoner. Jenter som har alt riktig på matteprøven, får for eksempel høre at de var flinke, mens gutter får høre at de har talent. Da er det ikke rart at jenter i større utstrekning tror det handler om et talent de ikke har. Dessuten er det flere kvinner enn menn som føler at de ikke kan hjelpe til med matten, og det betyr at det er færre kvinnelige forbilder for barn som skal lære å regne.

Vi må passe på å ha like forventninger for jenter og gutter, gi dem forbilder og de samme forutsetningene for utvikling innen matematikk. Ellers risikerer vi at den utilstrekkelige selvtilliten og de lave forventningene på jenters prestasjoner i matte føres videre til neste generasjon. Det fører i sin tur til den vedvarende kløften innen tekniske yrker, og dermed en enda større lønnsforskjell mellom kvinner og menn.

Heldigvis er det ting vi kan gjøre sammen for å utgjøre en forskjell:

  • Begynn tidlig med å oppmuntre både jenter og gutter til å drive med matte.

  • Vær et forbilde og prøv å skape en positiv innstilling til matte – selv om du synes faget er vanskelig selv.

  • Inspirer jenter til å søke seg til teknologi- og ingeniøryrker.

  • Slutt å snakke om matte som noe man har talent for eller ikke – øvelse gjør mester!

Kom i gang med Alberts morsomme øvelser og vekk nysgjerrighet for matematikk allerede i dag!

Kom i gang allerede i dag!